Pwy sy'n cyflwyno'r sesiynau?

Rydych chi’n gwneud gan fod gan y pecyn gyfarwyddiadau llawn a fideos hyfforddi ar-lein. Mae hyn yn gwneud y Littlemagictrain yn weithgaredd cynaliadwy cost-effeithiol

Ar gyfer pa grŵp oedran y mae Littlemagictrain yn addas?

Mae’r sesiynau wedi’u cynllunio ar gyfer plant Blynyddoedd Cynnar a CA1.

A yw Littlemagictrain yn addas ar gyfer ANFON?

Defnyddir Littlemagictrain yn rheolaidd gyda phlant SEND a PMLD gan fod y sesiynau’n hawdd eu haddasu ar gyfer anghenion y plant. Mae pob plentyn yn elwa o’r dilyniant trên ailadroddus, dechrau a diwedd pob sesiwn, ynghyd â chynefindra’r gerddoriaeth i’w helpu i deimlo’n gyffyrddus ac yn hyderus.

Pa mor hir yw sesiwn?

Mae hyd y sesiwn yn dibynnu ar anghenion eich plant. Rydym yn argymell eich bod yn adeiladu’r antur dros gyfnod o 3 i 4 sesiwn gydag amseriadau’n amrywio rhwng 20 a 30 munud. Mae’r sesiynau wedi’u cynllunio’n ofalus i gynyddu ymgysylltiad a dysgu trwy hwyl.