Sesiwn 3 Siop deganau

£3.50

Yn cynnwys:
Adnoddau Lleferydd ac Iaith
– Trên Stori
– Story Cards and Barrier Games
– Cwestiynau Lefel Gwag

Clir
SKU: N/A Categori:

Adnoddau Lleferydd ac Iaith

Mae’r gweithgareddau hyn sy’n gysylltiedig ag anturiaethau Littlemagictrain yn helpu i gefnogi sgiliau lleferydd ac iaith plant.

Trên Stori

Mae Liz Shoreman, Therapydd Lleferydd, o The Speech Bubble * wedi creu’r lawrlwythiad ‘Story Train’ i ddarparu ysgogiad gweledol ar gyfer strwythuro, dilyniannu a dwyn i gof yr anturiaethau.

Cardiau Stori a Gemau Rhwystr

Creodd Liz Shoreman y Cardiau Stori a’r Gemau Rhwystr i helpu i ddatblygu sgiliau iaith a gwrando.

Cwestiynau Lefel Gwag

The team at The Speech Bubble have created our ‘Blank Level Questions’ download to help the children develop abstract language. The levels are divided as follows:

Lefel 1 – yn gyson yn ddatblygiadol erbyn 2-3 blynedd
Lefel 2 – yn gyson yn ddatblygiadol erbyn 3-4 blynedd
Lefel 3 – yn gyson yn ddatblygiadol erbyn 4-5 mlynedd
Lefel 4 – yn gyson yn ddatblygiadol erbyn 5 mlynedd

* Mae’r Swigen Lleferydd yn araith bediatreg annibynnol & amp; ymarfer therapi iaith wedi’i leoli yn y Gogledd Orllewin. Maent wedi bod yn gweithio’n uniongyrchol mewn ysgolion a chydag awdurdodau lleol er 2003 i helpu pobl ifanc gyda SLCN (Anghenion Lleferydd, Iaith a Chyfathrebu).

Fe wnaeth aelodau tîm The Speech Bubble estyn allan i Littlemagictrain gyntaf ar ôl defnyddio Littlemagictrain fel ymyrraeth lleferydd ac iaith mewn ysgolion, gan gydnabod y buddion a’i botensial ar gyfer datblygu lleferydd, iaith a chyfathrebu.

Mae’r Swigen Lleferydd yn defnyddio Littlemagictrain i ddatblygu sgiliau geirfa, dealltwriaeth, gramadeg a naratif. Mae ein hoff sesiynau yn cynnwys ‘Visiting the Bears’, ‘Picnic on the Moon’ ac ‘Under the Sea’.

Mae’r Swigen Lleferydd hefyd yn cynnig cyfleoedd hyfforddi amrywiol ar draws pob maes Lleferydd ac Iaith. O therapi LEGO i ELKLAN i gyrsiau pwrpasol, mae gan aelodau’r tîm brofiad cyfun o bron i 100 mlynedd a gallant gynnig hyfforddiant ar amrywiaeth eang o bynciau.

delivery

Download, Printed + P&P, View Online

Adolygiadau

There are no reviews yet.

Be the first to review “Sesiwn 3 Siop deganau”

Your email address will not be published. Required fields are marked *