I olrhain eich archeb, nodwch eich ID Archeb yn y blwch isod a gwasgwch y botwm "Track". Rhoddwyd hwn i chi ar eich derbynneb ac yn yr e-bost cadarnhau y dylech fod wedi'i dderbyn.