Mae Littlemagictrain yn gwarantu ei fod yn cymryd pob cam rhesymol i sicrhau bod ei fusnes a’i gadwyni cyflenwi yn rhydd o gaethwasiaeth a masnachu mewn pobl fel y disgrifir ac a ddiffinnir yn Neddf Caethwasiaeth Fodern 2015.